top of page

 

D.I.Z. Dogs Intelligence Zone is ingeschreven bij de KvK onder nummer 92546587. Het betreft een onderneming op het gebied van hondentraining welke verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze persoonsverklaring. Shirley van Maanen is eigenaar, tevens functionaris gegevensbescherming van D.I.Z. Dogs Intelligence Zone.

Contact opnemen kan via de mail: shirley@trainenmetdiz.nl

 

Verwerking persoonsgegevens.
D.I.Z. Dogs Intelligence Zone verwerkt uw gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten/activiteiten of lessen. U verstrekt deze zelf aan D.I.Z. Dogs Intelligence Zone. Hieronder vindt u in een overzicht van de gegevens die worden verwerkt.

               •             Uw voor-en achternaam.

               •             Adresgegevens

               •             Telefoonnummer

               •             E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Via onze website en/of dienst/activiteit/les willen wij geen gegevens verzamelen van en over websitebezoekers jonger dan 16 jaar,  tenzij met de toestemming van hun ouders of voogd.  Wij kunnen zelf niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Derhalve raden wij ouders aan om betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen.  Ouderlijk toezicht kan de kans verkleinen dat er gegevens worden verzameld van kinderen zonder toestemming van de ouders. Mocht u overtuigd zijn dat wij  persoonlijke gegevens hebben verzameld zonder uw toestemming,  mail dan naar shirley@trainenmetdiz.nl  Op uw verzoek verwijderen wij deze persoonlijke gegevens dan direct.

 

Doelstellingen voor verwerkingen van persoonsgegevens.
D.I.Z. Dogs Intelligence Zone verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

•             voor het afhandelingen van betalingen.

•             om  contact met u op te nemen wanneer dat nodig is voor het verlenen van onze diensten. Dit kan geschieden via email, telefonisch of schriftelijk per post.

•             om eventuele wijzigingen door te geven over onze diensten of producten. Eveneens per mail, telefoon of post.

•             indien wij dit wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld bij een belastingaangifte.

 

Wettelijke bewaarplicht en bewaring van persoonsgegevens.

D.I.Z. Dogs Intelligence Zone bewaart u gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

2 jaren - wanneer u (nog) geen diensten of activiteiten afneemt bij D.I.Z. Dogs Intelligence Zone. Het gaat om de volgende gegevens:

•             Voor-en achternaam

•             Adres

•             Emailadres

•             Telefoonnummer

Als u diensten of activiteiten afneemt bij D.I.Z. Dogs Intelligence Zone, dan hanteren wij conform de volgende wettelijke bewaarplicht voor facturen (7 jaar). 

Dit geldt voor de volgende persoonsgegevens:
-     Voor-en achternaam.

•             Adres

•             Telefoonnummer

•             Emailadres

•             Bankrekeningnummer

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

D.I.Z. Dogs Intelligence Zone verkoopt uw gegevens niet aan derden. Verstrekt gebeurt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten overeenkomstig de afgelopen overeenkomst met u. Daarnaast kan het geschieden om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals al eerder genoemd een belastingaangifte.

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  D.I.Z. Dogs Intelligence Zone gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies, die geen gebruik maken van u privacy.

Dat wil zeggen dat wij de cookies gebruiken die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen er namelijk voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Eerdere opgeslagen informatie kunt u ook verwijderen via uw browserinstellingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van D.I.Z. Dogs Intelligence Zone. Tevens heeft u recht op gegevensdraagbaarheid: u dient dan een verzoek bij ons kunt in om de bij ons beschikbare persoonsgegevens in een computerbestand naar u te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens, alsook gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van uw instemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u sturen naar shirley@trainenmetdiz.nl  Wij vragen u dan wel om bij dit verzoek een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij dient  u uw pasfoto, de MRZ ( machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan), paspoortnummer en BSN zwart  te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, doch uiterlijk binnen een termijn van  4 weken.

Er is een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens.
D.I.Z. Dogs Intelligence Zone doet haar uiterste best om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan en tracht passende maatregelen te treffen bij misbruik van persoonsgegevens: verzamelen, vastleggen, ordenen, structuren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, wissen en vernietigen.

Zie ook onze Algemene voorwaarden.

Privacy Voorwaarden

bottom of page